Lyriker og billedkunstner Finn Christian Stabel Strømsted

Portrettfoto av Finn Strømsted

foto: © Ottar Johansen