foto av maleriet Fyret

Rune V. Cappelen Strømsted har studert ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) og Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Han er medlem av Landsforeningen Norske Malere (LNM) og Vestfold Bildende Kunstnere (VBK).

Her kan du lese om Runes far, lyriker og billedkunstner: Finn Strømsted

Mor, billedkunstner og barnebokforfatter: Bodil Cappelen

Om Rune V. Cappelen Strømsted

«Imponerende naturalisme...»
«...På den andre siden står Rune V. Cappelen Strømsted med et utvalg landskapsmalerier av virkelig høy kvalitet, om enn i et så naturalistisk formspråk at han bevisst plasserer seg helt marginalt i forhold til samtidskunstens mest aktuelle diskurser. Hans bilder kommer ikke inn under retrogardistisk kritikk av modernismen, men er rene landskapskomposisjoner laget med naturen som hovedfokus...»
Arnt Fredheim - Moss Avis, 20.10.09

Kunstnerisk prosjekt

Klikk for å lese:
I løpet av min kunstneriske karriere har jeg beveget meg fra en type impresjonistisk naturlyrikk, via en stillferdig og kontemplativ abstrakt ekspresjonisme (inspirert av blant annet Mark Rothko og Johs Rian) og tilbake til det figurative igjen. Selv om jeg utforsker de maleriske kvalitetene lys, farger, form, rom og komposisjon, er det formidlingen av naturopplevelsen og selve uttrykket som er det vesentlige. I den senere tid får jeg også mer og mer glede av å utforske og perfeksjonere teknikk og utførelse (i en kontemplativ prosess).
Utdraget av anmeldelsen gjengitt over beskriver på en måte noe av min innfallsvinkel til arbeidet: ‘naturen som hovedfokus’. Det er et bevisst valg med hensyn til å lage en analog og taktil motvekt til de massive digitale inntrykkene vi blir utsatt for i hverdagen.
Jeg har alltid vært fascinert av ‘stemningsmaleriet’ fra tiden rundt forrige århundreskifte med malere som Kitty Kielland, Anna Ancher og Eilif Peterssen - ‘Jærmalere’ og ‘Skagensmalere’.
De geografiske aspektene er viktig i min tilnærming, gjennom begrepene: landformer, sted og økologi – det siste i betydningen av samspillet mellom menneskers bruk av naturen og samtidig vern mot naturkreftene, samt dannelse av kulturlandskap, som kystkultur-landskapene med sine fyr, lykter, varder og tegn. (Jeg har vokst opp tett på havet og har et nært forhold til både naturens krefter og dens ressurser, ikke minst den visuelle påvirkningen fra vær, himmel og åpent hav).

Kontaktinformasjon

Rune V. Cappelen Strømsted

Vestskogen, Nøtterøy

E-post

runestro-AT-gmail-DOT-com

Mobil

NO 957 68 517

Laster
Meldingen din har blitt sendt!

Rettighetsinformasjon

Verkene på dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet iht. åndsverksloven. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av kunstverkene ikke tillatt uten etter avtale med rettighetshaveren eller BONO

© Copyright:

National and international copyright laws protect the works of art represented here. Reproduction of the artworks beyond private use is strictly forbidden without permission from the right holder or the copyright society he is represented by. Rune V Cappelen Strømsted is member of BONO